Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Address of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics: College of International Education, No.29 Yudao St., Nanjing,Jiangsu,China  Postcode:210023

How to Reach Nanjing University of Aeronautics and Astronautics ?


Methods of Transportation to NUAA:

A: From Nanjing Lukou International  Airport

1. To Jiangjunlu Campus (Jiangning Distric, Jiangju   Road, No.19):

Take Airport Bus Line 2 to Cuipinshan Hotel, then take a taxi to NUAA north gate; you can also take a taxi directly to Jiangjulu Campus

2. To Minggugong Campus (Qinhuai District, Yudao   Street, No.29):

Take Airport Bus Line 2 to Ruijinlu, and walk around 500 meters.

 

B: From Nanjing Railway Station

1.     To Jiangjunlu Campus: Take Line 3 to Shengtai Xilu Station.

2.     To Minggugong Campus: Take a subway line 1 to Xinjiekou and change to line 2, get off at Minggugong Station.

 

C: From Nanjing Southern Railway Station

1.     To Jiangjunlu Campus: Take Metro line S1 to Cuipingshan Station.

2.     To Minggugong Campus: Take a subway line 1 to Xinjiekou and change to line 2, get off at Minggugong Station